Regler för faktura

Eftersom du förmodligen själv kommer att upprätta dina fakturor visas här ett exempel på hur en faktura kan se ut.

Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bl.a. innehålla uppgift om:

 • datum, när den sammanställts
 • kund, till vem fakturan är ställd
 • affärshändelsen, när den inträffat
 • specifikation, vad fakturan avser
 • belopp

Krav på hur en faktura ska se ut finns även i annan lagstiftning än bokföringslagen. Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura dessutom bl.a innehålla uppgift om:

 • ett unikt löpnummer för varje faktura
 • säljarens registreringsnummer till moms
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som gäller
 • den moms som ska betalas

Preview faktura1002.png

Informationen kommer från Skatteverkets artikel om grundläggande bokföring

Tjänst för att hitta det bästa faktureringsprogrammet

Sidebar