Faktura

En faktura eller räkning är ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren (borgenären) kräver betalt från den betalningsskyldige (gäldenären). Den fordran för vilken fordringsägaren kräver betalt kan kallas fakturafordran.

Det finns krav på vad en faktura ska innehålla. Det är bokföringslagen som reglerar kraven på vad en faktura ska innehålla.  * datum, när den sammanställts
  * kund, till vem fakturan är ställd
  * affärshändelsen, när den inträffat
  * specifikation, vad fakturan avser
  * belopp 
För att kunna dra av momsen vid ett inköp krävs det även att fakturan uppfyller de krav som finns inom mervärdesskattelagen. Om fakturan inte uppfyller kraven kan du få problem med att få pengarna tillbaka från Skatteverket då fakturan inte ej är giltig ur mervärdesskattehänseende. Kraven är följande!

  * ett unikt löpnummer för varje faktura
  * säljarens registreringsnummer till moms
  * säljarens och köparens namn och adress
  * varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
  * beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
  * den eller de momssatser som gäller
  * den moms som ska betalas
Sidebar